Logotyp

Fra innsikt til resultat

Nordic Brand Positions er et nordisk strategikonsulentselskap

Idealet for alle selskaper og organisasjoner er å ha en unik posisjon på markedet. Utfordringen er å identifisere den ønskede posisjonen og å finne riktig strategi for å komme dit. Med hjelp av forskningsbaserte metoder gir vi våre kunder et sikkert og trygt grunnlag for posisjonering og forretningsutvikling.

Nordic Brand Positions styrer merkevarearbeidet ved hjelp av rasjonelle og emosjonelle parametre. Direkte spørsmål i spørreskjemaer kompletteres med projektive spørsmål, der respondentene bidrar med emosjonell innsikt, noe som ikke kan fanges opp på tradisjonelt vis. Vår erfaring fra over 100 store studier bekrefter verdien av vår metode for strategisk merkevareposisjonering.

Fra innsikt til resultat

Vi hjelper våre kunder å utvikle bærekraftige merkevarer gjennom evidensbaserte strategier. Vår filosofi kaller vi forskningsbasert branding. Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan du kvalitetssikrer din merkevarestrategi.