Logotyp

Från insikt till resultat

Svensk Bærekraftsranking

Svensk Bærekraftsranking er Sveriges største og mest omfattende kartlegging av bærekraftig merkevarekapital.

Svensk Bærekraftsranking 2017

I den svenske bærekraftssrankingen 2017 ble det gjennomført 25.000 intervjuer i et nasjonalt representativt utvalg 18-74 år. 200 av Sveriges største og mest synlige selskaper og organisasjoner ble kartlagt via både rasjonelle og emosjonelle spørsmål. I årets måling har vi både sett på alle selskaper samlet og gått i dybden på følgende bransjer: bank, energi, detaljhandel, statlige foretak og myndigheter.

Hver bransje har sine spesifikke utfordringer innen bærekraft. Gjennom å identifisere og kvantifisere disse dimensjonene hjelper vi selskaper å utviklige bærekraftige og langsiktige merkevarestrategier.