Logotyp

-

Bærekraftsrapportering

Hver bransje har sine egne utfordringer når det gjelder bærekraft. For å kunne gjennomføre en relevant bærekraftsrapportering må de vesentlige områdene identifiseres. Dette kalles en vesentlighetsanalyse.

Vi hjelper kunder med å utvikle en slik Vesentlighetsanalyse. Denne analysen fokuserer på de bærekraftsspørsmålene som betyr mest for selskapet og dets interessenter. I en mer detaljert Interessentanalyse bryter vi ned resultatet på viktige interessentgrupper som allmenheten, medarbeidere, politikere, media, myndigheter, organisasjoner osv.

Første steg i vesentlighetsanalysen er å identifisere hvilke bærekraftsområder og konkrete detaljspørsmål som er de viktigste i bransjen. Bærekraftsutfordringene er helt forskjellige innen for eksempel bank, energi og dagligvarehandel. Det andre steget i vesentlighetsanalysen er en statistisk utregning som viser hvilke faktorer som driver bærekraft.

Nordic Brand Positions kan bidra med vesentlighetsanalyse eller gjennomføre hele bærekraftsrapporten.