Logotyp

Varumärket måste kopplas till affären

Business Model Canvas

Vår modell for forretningsutvikling bygger på Business Model Canvas. Vi ser på emosjonelle drivkrefter for å finne reelle behov og Jobs-to-be-Done. Dette blir deretter grunnlaget for forretningsutviklingen. Ut fra disse behovene utvikler vi en posisjonering med sterke, unike og relevante assosiasjoner.


* Jobs (Jobs-to-be-Done) – et begrep lansert av professor Clayton Christensen, Harvard Business School. Forbrukerne har en “jobb” de vil utføre og vil “ansette” et produkt eller en tjeneste til dette.

For å dekke reelle kundebehov skapes løsninger, produktutvikling og kommunikasjon. Vår metodikk kvalitetssikrer forretningsmodellen og skaper et styringsverktøy for en bærekraftig virksomhet som baserer seg på kundenes behov.