Logotyp

Förstå dina intressenter och skapa "license to operate"

Intressentdialog

Vilka är dina intressenter och vilka behov har dina intressenter? Hur kan du arbeta för att minimera gapen mellan vad du levererar och vad intressenterna vill ha?

Vissa branscher är mer utsatta och behöver förstå sina intressenters syn på verksamheten och vilka behov intressenterna har.

I Intressentdialogen fastställer vi inledningsvis vilka intressenter som är de centrala för just er verksamhet. 

Intressentdialogen leder till ett ökat handlingsutrymme

De intressenter som vi oftast mäter är medarbetare, kunder och samhället. Utöver dessa har vissa företag behov av att förstå ägare, politiker, media/journalister, intresseorganisationer, myndigheter och NGOs. Det finns även mer branschspecifika organisationer som beror på företagets specifika förutsättningar. Hör av dig till oss för ett samtal om era förutsättningar.