Logotyp

Starka, Unika och Relevanta associationer

Positionering

Många företag och organisationer är fullt medvetna om att de behöver ett innovativt sätt att positionera sig på marknaden. Problemet är att finna metoden för att ta sig dig. Nordic Brand Position hjälper dig att hitta rätt.

Positionering handlar om att ta en position i relation till konkurrenterna, Denna position bygger på associationer som är starka, unika och relevanta.

Vi måste leverera i alla tre. Associationerna måste vara starkt kopplade till oss, de måste vara relevanta ur ett konsument- och kundperspektiv och de måste vara unika.

Point of Parity & Point of Difference

Vårt synsätt i positioneringsarbetet bygger på aktuell och relevant forskning om positionering. Det absolut bästa tillvägagångssättet är att arbeta med begreppen Point of Parity (vad har vi gemensamt med konkurrenterna) och Point of Difference (vad särskiljer oss från konkurrenterna).

Vår emotionella metod bygger på att vi kartlägger den kategori där ditt företag verkar. Vi faställer vilka associationer som är de centrala i kategorin, vilka som är gemensamma och vilka som är unika för ditt företag.