Logotyp

Förtroendet påverkar stödjande beteenden

Förtroendestyrning

Vi lanserade årliga förtroendemätningar i Sverige 2003. Vi har därefter årligen kartlagt vilka företag som har starkast förtroende och vad som driver förtroendet i Sverige.

Vi vet att förtroendets drivkrafter är olika bereonde på vilken bransch vi studerar. Företag har olika möjligheter beroende på den branch de verkar i. I Sverige har detaljhandelsföretag toppat våra listor alla år.

Förtroendet leder till stödjande beteenden

Vi har 15 års erfarenhet av förtroendestyrning på den svenska marknaden. Vi vet att förtroendet är viktigt i sig men det mest intressanta är att förstå hur det leder till stödjande beteenden. Vi mäter hur förtroendet leder till köp, rekommendation, tillit i krissituationer men även hur intresserad man är att arbeta på företaget och hur intresserad man är att investera i företaget.