Logotyp

Forskning & Litteratur

Vi har skrivit och medverkat i ett flertal böcker och forskningsrapporter kring varumärken.

Litteratur

Strategic Brand Management
Författare: Kevin Lane Keller, Tony Apéria, Mats Georgson.
Läs mer

 

Bærekraftbarometeret Finans 2017 

Lanseras i Norge hösten 2017.                                
Läs mer

 

Forskning

Brand Relations Management: Bridging the Gap Between Brand Promise and Brand Delivery
Läs mer

Why are Swedish Retail Corporate Brands so Reputable? Insights from Hong Kong July 2016.
Läs mer