Logotyp

Nå en vinnande position - med hjälp av forskningsbaserad branding

Nordic Brand Positions är en nordisk strategikonsult. Med hjälp av forskningsbaserade metoder ger vi våra kunder en säker och trygg grund för affärsutvecklingen.

Våra analyser blir basen i det strategiska arbetet med affärsutveckling, varumärkesstyrning och kommunikation.

Det arbetet leder till ett ökat förtroende, kundlojalitet och en kvalitetssäkrad, hållbar varumärkesstyrning.

 

 

Positionering

Positionering handlar om att utveckla starka, unika och relevanta associationer, som kunden kopplar till just ditt varumärke och inte till konkurrenternas. Genom att fokusera på behov istället för demografiska variabler kan din organisation nå marknaden på ett effektivare sätt. Behovssegmentering kopplad till positionering ger en säker och rättvisande bild som grund för utveckling av tjänster, produkter och kommunikation.

Hållbarhet

Vi har sedan 2003 studerat bilden av de största och mest synliga företagen i Sverige. Svensk hållbarhetsranking är en avknoppning sedan 2015 av de studierna. Med hjälp av 25.000 intervjuer bland allmänheten togs 2017 rankingen för 200 företag och organisationer fram.

Business Model Canvas

Business Model Canvas är ett visuellt sätt att beskriva affärsmodellens huvudsakliga komponenter. Vi åskådliggör din nuvarande affärsmodell, ger dig förslag på förbättringar och mäter hur din affärsmodell utvecklas över tiden.

Pattern