Logotyp

Några kunder vi haft glädjen att arbeta med finns i följande branscher

Vi har lång erfarenhet med kunder och samarbetspartners, som alla på olika sätt bidragit till att fördjupa vår förståelse av affärsutveckling och lönsamhet i olika brancher. Vi har både nationella, nordiska och internationella kunder, inom såväl Business-to-Consumer som Business-to-Business.

Vi har arbetat med ledande företag och organisationer inom följande branscher.

 • Bank
 • Pension
 • Försäkring
 • Energi
 • Myndigheter
 • Läkemedel
 • Byggsektorn
 • Detaljhandel
 • Livsmedelskedjor
 • Fast moving consumer goods (FMCG)
 • Apoteksbolag
 • Ideella sektorn
 • Fast-food

 

 • Statliga företag
 • Myndigheter och organisationer
 • Kommunikationsbyråer
 • Managementkonsulter
 • Organisationer
 • PR-byråer