Logotyp

Ny lag kräver att din hållbarhetsrapport kopplas till din affärsmodell

Hållbarhetsrapportering

Lagen om hållbarhetsrapportering kräver att företag, som uppfyller vissa storlekskrav, från och med 2017 årligen ska göra en hållbarhetsredovisning.

Lagen om hållbarhetsrapportering gäller för företag som uppfyller minst två av följande villkor:

  • Medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250 st
  • Balansomslutning uppgår till mer än 175 MSEK (20 miljoner Euro)
  • Nettoomsättningen uppgår till mer än 350 MSEK (40 miljoner Euro).

Vi hjälper företag med att utveckla en Väsentlighetsanalys. Denna analys fokuserar på de hållbarhetsfrågor som är de väsentliga för företaget och dess intressenter. I en mer detaljerad Intressentanalys bryter vi ner resultatet på viktiga intressentgrupper som allmänheten, medarbetare, politiker, media, NGOs, myndigheter, osv.

Första steget i väsentligehtsanalysen är att identifiera vilka hållbarhetområden och specifika detaljfrågor som är de väsentliga i branschen. Hållbarhetsutmaningarna ser exempelevis helt olika ut i bank-, energi- och matsektorn. I nästa steg gör vi en statistisk analys som visar vilka attribut som driver hållbarhet.

Nordic Brand Positions kan bidra med väsentlighetsanalysen eller göra hela den stora hållbarhetsrapporten.